ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา
ในวงการสิ่งพิมพ์ไทย เราภาคภูมิใจในประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
จนยืนหยัดเป็นผู้นำทางด้านเครื่องจักรพิมพ์ใช้แล้ว
และมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการประกอบธุรกิจ
ความแน่วแน่ของเรา ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ นำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆ ทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

sec4-001
2500+

Printing Units Sold

sec4-002
4000+

Ton of Ink Sold

sec4-003
30+

Years of Experience

ความภูมิใจของเรา

ผลงานที่ผ่านมา กับประสบการณ์อันยาวนาน และการมุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง