ลูกค้าย่านสุขสวัสดิ์

เครื่องปั๊ม Bobst 102-E ปี 1983
ลูกค้าจังหวัดปัตตานี
เมษายน 14, 2017
SM 74-5 ปี 2003 Alcolor IR dryer Cp 2000
ลูกค้าย่านถนนจันทน์
ตุลาคม 15, 2016

ลูกค้าย่านสุขสวัสดิ์

SM102ZP ปี 1991 ระบบ Alcolor, CPC 1-02
SM102ZP ปี 1991 ระบบ Alcolor, CPC 1-02
SM102ZP ปี 1991 ระบบ Alcolor, CPC 1-02
SM102ZP ปี 1991 ระบบ Alcolor, CPC 1-02
SM102ZP ปี 1991 ระบบ Alcolor, CPC 1-02
SM102ZP ปี 1991 ระบบ Alcolor, CPC 1-02